Thống kê truy cập
Kết quả chương trình xây dựng NTM tại Yên Minh 5 tháng đầu năm 2016
Từ đầu năm đến nay, huyện Yên Minh đã triển khai rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng nông ...

Gương về đoàn viên thanh niên Vừ Minh Thào, xã Sủng Cháng, với mô hình chăn nuôi trâu, bò vỗ béo và sinh sản
Huyện Yên Minh hiện có 16.578 đoàn viên thanh niên, đang sinh hoạt tại 36 cơ sở Đoàn. Trong những năm qua, được sự quan tâm của chính quyền địa ...

Liên kết website